Thuận lợi và bất lợi của cột điện và tháp góc trong kỹ thuật truyền tải điện

 • Thuận lợi và bất lợi của cột điện và tháp góc trong kỹ thuật truyền tải điện

  Thuận lợi và bất lợi của cột điện cực và góc trong kỹ thuật truyền tải và phân phối điện.

  1. Cột điện:

  Ưu điểm: Cấu trúc đơn giản, dễ lắp đặt và bảo trì, tiết kiệm thời gian lắp đặt, che ít không gian hơn so với tháp góc.

  Bất lợi: giá cao hơn tháp góc, ít an toàn hơn tháp góc. Để đạt được sự an toàn tương tự, đường kính phải lớn hơn và độ bền của tường nên cao hơn.

  2. Góc Tháp:

  Ưu điểm: mức độ an toàn cao hơn, dễ vận chuyển hơn. Giá thấp hơn. Áp suất gió giảm của tấm góc nhỏ và lưu lượng khí lớn hơn.

  Nhược điểm: che nhiều không gian hơn cực đơn.Gửi email liên hệ cho chúng tôi
Đăng ký