Liên Hệ

Địa chỉ:

Không 67 #. Sơn Đông Street, Beiguan Khu công nghiệp, Jiaozhou, thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

Địa chỉ email:

mingzhu@mzgjg.com

Không có điện thoại:

+ 86-532-82292388

Số fax:

+ 86-532-82291399

Gửi email liên hệ cho chúng tôi
Đăng ký