Liên hệ với chúng tôi

địa chỉ:

Số 67% s. Phố Sơn Đông, Khu công nghiệp Beiguan, Giao Châu, thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, PRC

Địa chỉ email:

mingzhu@mzgjg.com

Không có điện thoại:

+86-532-82292388

Số fax:

+86-532-82291399

Gửi email liên hệ cho chúng tôi
Đăng ký