Cơ cấu thép hóa dầu Flare Steel Coverage thị trường trong nước xếp hạng số 1

  • Cơ cấu thép hóa dầu Flare Steel Coverage thị trường trong nước xếp hạng số 1

    Hiệp hội Công nghiệp Thiết bị Hóa dầu & Dầu khí Trung Quốc (CPEIA) chứng nhận rằngThanh Đảo Mingzhuxếp hạng số 1. trên nội địa Trung Quốcphạm vi bảo hiểm thị trường củakết cấu thép hóa dầu dùng trong lọc hóa dầu, xử lý chất thải hóa dầu. Điều này được đánh giá bằng tổng thu nhập bán hàng trong giai đoạn 2015-2017.

Gửi email liên hệ cho chúng tôi
Đăng ký