Cấu trúc kết cấu thép hóa dầu Thị trường trong nước được xếp hạng No.1

  • Cấu trúc kết cấu thép hóa dầu Thị trường trong nước được xếp hạng No.1

    Hiệp hội Công nghiệp Thiết bị Dầu khí và Hóa dầu Trung Quốc (CPEIA) xác nhận rằng Qingdao Mingzhu xếp hạng No.1. về Trung Quốc trong nước bảo hiểm thị trường của cấu trúc thép hóa dầu được sử dụng trong nhà máy lọc dầu, xử lý chất thải hóa dầu. Điều này được đánh giá bằng tổng doanh thu trong suốt thời gian 2015-2017.

Gửi email liên hệ cho chúng tôi
Đăng ký