Tháp phát sóng và truyền hình


Tháp Guy Wire Mediumwave


Tháp radar hàng hải

Tháp truyền hình Hekou