• Thương hiệu: MZ
  • Chuẩn: ISO 9000l, ISO100I, OjAS1800l
  • Nguồn gốc: Trung Quốc
  • Số Sóng tối đa
  • d.Nguồn cung từ súng trường đứng tự do, chồng, bánh xe bọc thép, lò phản ứng chảy nước (mô hay cặp song sinh), khả năng tự động, cấu trúc hàn hoàn toàn ra nước, cấu trúc kim loại,Cấu trúc riêng giá gốcnhiều loại nhà máy, pháo hiệu cao và nhiều hơn.