• Nhãn hiệu: MZ
  • Tiêu chuẩn: ISO 9001, ISO14001, OHSAS18001
  • Xuất xứ: Trung Quốc
  • Mã HS: 73089000
  • Cung cấp từ dầm đứng miễn phí, ngăn xếp, gạt gậy, gậy gộc (đơn hoặc đôi), tự hỗ trợ, kết cấu hoàn thiện ngoài khơi, kết cấu kim loại, Cấu trúc được hỗ trợ Derrick cố định, đa riser-cấu trúc, cao flare và nhiều hơn nữa.