MZ nổi tiếng với việc cung cấp tất cả các loại cấu trúc derrick tháp pháo sáng.Phạm vi từ derricks đứng tự do, derricks guyed, guyed risers (đơn hoặc đôi), tự hỗ trợ, cấu trúc hàn hoàn toàn ngoài khơi, cấu trúc kim loại, cấu trúc đa riser và nhiều hơn nữa. Với sức mạnh kỹ thuật tuyệt vời, sản phẩm chất lượng cao và hệ thống dịch vụ sau bán hàng hoàn hảo, chúng tôi đã là nhà cung cấp đủ điều kiện của nhiều tập đoàn nổi tiếng. Chẳng hạn như Sinopec, CSIC, China Chemical Engineering Group Corporation, 711, China Datang corporation, China Huadian corporation, v.v.