Chúng tôi cung cấp tất cả các loại sản phẩm cực đường dây truyền tải điện. Cực tiếp tuyến, cực cụt, cấu trúc truyền khung Hcực chiếu sáng phân phối, cột tín hiệu giao thông, cột viễn thông và cột buồm Guyed, v.v.

Điện áp: 110kv, 115kv, 132kv, 138kv, 220kv, 230kv, 400kv, 500kv, 750kv,


Tiêu chuẩn hiệu suất

Bên cạnh việc phù hợp với bản vẽ và thiết kế, vật liệu và chế tạo các thành phần tháp phải phù hợp với các tiêu chuẩn sau (Tiêu chuẩn Trung Quốc) và yêu cầu của khách hàng.


Yêu cầu hàn

* Hàn được che chắn bằng khí CO2, hàn hồ quang chìm tự động và các phương pháp khác.

* Đường hàn phải được thâm nhập và mài hoàn toàn.

* Sản phẩm hàn không có vết nứt, sẹo, chồng chéo, lớp hoặc các khuyết tật khác.


Xử lý bề mặt

Tất cả các mặt hàng thép, bu lông, đai ốc, vòng đệm và các thành phần khác phải được mạ kẽm nhúng nóng đồng đều. Sơn để chống ăn mòn theo yêu cầu.