Chúng tôi có thể cung cấp tất cả các loạikết cấu trạm biến áp điện ngoài trời (69kv, 110kv,138kv,220kV, 330kV, 400kV, 500kV, 750kV). Thường là sự kết hợp cả cấu trúc mạng tinh thể và hình ống.

  • A-Frame Ngõ cụt
  • H-Frame Ngõ cụt
  • Cột tĩnh
  • Hỗ trợ thiết bị / xe buýt
  • Giàn lưới
  • Chân đế công tắc
  • Cấu trúc vịnh hộp
  • Hỗ trợ đo sáng