Hệ thống làm mát không khí Kết cấu thép

Công ty chúng tôi là một nhà cung cấp đủ điều kiện của Bỉ Hamon (Một nhà sản xuất làm mát không khí nổi tiếng quốc tế) &Bắc Kinh Shou hang ihw tiết kiệm năng lượng công nghệ Limited. Chúng tôi đã hoàn thành nhiều dự án cấu trúc stee nền tảng làm mát không khí và xây dựng đường ống làm mát không khí.

Trường hợp điển hình:

1. Dự án sử dụng toàn diện dầu hỏa Yan'an nhà máy điện hệ thống làm mát không khí trực tiếp kết cấu thép

2. Nhà máy điện Chuangyuan Nội Mông Dự án nền tảng thép làm mát bằng không khí 6 * 330MW

3. Nhà máy điện sắt & thép Sơn Tây Zhongyang Dự án thép làm mát bằng không khí

4. Nhà máy điện đốt chất thải sinh hoạt Tân Cương Hetian Làm mát không khí đảo cơ điện