ĂNG TEN GSM HỖ TRỢ TRUYỀN THÔNG THÁP THÉP

Tên tháp thép

Truyền thông tự hỗ trợ tháp ăng ten di động tháp viễn thông

Chiều cao 20m-100m
Tốc độ gió 0-330km / h
Chống ăn mòn Mạ kẽm nhúng nóng
Loại ăng-ten MW, GSM, CDMA, v.v.
Tải ăng-ten tùy thuộc vào khách hàng,
Các loại hạt và bu lông Lớp 6..8 và 8.8 có sẵn
Cả đời hơn 25 năm
Mã thiết kế ANSI / TIA-222-G / F
Kiểm tra Kiểm tra độ bền kéo, Phân tích các yếu tố, Kiểm tra sắc nét (kiểm tra tác động), Uốn nguội, Kiểm tra Preece, Kiểm tra Búa, v.v.