Chúng tôi có thể thiết kế và chế tạo tất cả các loạiKết cấu thép cho các trạm biến áp. Nó bao gồm dưới đây:

1.Cấu trúc thiết bị đầu cuối

2. SCấu trúc phù thủy

3. Shỗ trợ phù thủy

4. Hỗ trợ camera quan sát

5. Khán đài bắt giữ

6. Tháp cụt.